O klubu

Hrací řád a rezervační systém

Každý člen se řídí klubovými pravidly stanovenými hracím řádem (viz hrací řád) vyvěšeným v areálu a rezervuje se on-line v rezervačním systému (viz rezervační systém) dle pravidel hracího řádu nebo telefonicky na rezervačním čísle.

 • Hrací řád TK Bubeneč je určen pro všechny členy, hosty a návštěvníky areálu, kteří mu jsou podřízeni v hierarchii podmínek a přednostního práva hry.
 • Právo on-line rezervace mají členové klubu vždy na následujících 14 dnů, hosté mohou rezervovat dvorec on-line pouze 1 den předem.
 • Členové a hosté si mohou kurt rezervovat rovněž telefonicky za stejných podmínek jako u on-line rezervace.
 • Členové klubu mají právo rezervace na hrací jednotku, která zahrnuje max. 2h.
 • Člen má nárok na 5 rezervací v rezervačním systému v minimálním odstupu 4h.
 • Člen má nárok rezervovat i půlené hodiny za předpokladu, že mezi rezervacemi nevznikne půlhodinová přestávka.
 • V případě neúčasti je člen povinen se z rezervačního systému odhlásit. Pokud tak neučiní on-line do 22h, nebo telefonicky do 20h předchozího dne, bude mu v případě neobsazení daného dvorce odečtena adekvátní částka z klubového kreditu.
 • Hosté areálu si mohou rezervovat dvorec telefonicky  na rezervačním čísle nejdříve v 8:00 předchozího dne.  Telefonická rezervace probíhá vždy mezi 8-20 h.
 • Provozovatel či osoba jím pověřená si v případě potřeby vyhrazuje právo přesunutí hráčů na jiný dvorec.
 • Hrací jednotka obsahuje dobu na úpravu dvorce. Srovnání povrchu hrablem, přemetení celého dvorce včetně výběhů síťovačkou a vrácení náčiní na místo k tomu určené.
 • Člen klubu má oprávnění pozvat ke hře hosta (hosty) bez dalšího poplatku za dvorec.

Partneři klubu

Babolat
Hotel Montana
Prague Body Clinic